Årets KAN-vinnare 2017

Årets företagare 2016

 • vinnare2017_foretagare

 • Kriterier

  - Inneha ett betydande ägande av företaget
  - Aktivt driva företaget
  - Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  - Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  - Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  - Ha uthålligt god lönsamhet

  Vinnare

  Evomatic AB, Jonas Persson

  Motivering

  Årets Företagare 2016 startade sitt enmansföretag år 1998 och har under snart 20 år visat på ett entreprenörskap utöver det vanliga då han målmedvetet och med ödmjukhet hela tiden varit lyhörd på vad industrimarknaden efterfrågat.

  Företaget har vuxit organiskt och är numera ett av Sveriges största i sin bransch med drygt 60 medarbetare och en årsomsättning som närmar sig 100 miljoner. Företaget har kunder över hela världen och levererar nyckelfärdiga produktionsutrustningar med stort teknikinnehåll. Just nu är man inne i en expansiv fas och håller just nu på att uppföra ett nytt automationscenter på 3 500 kvm i Stilleryd.

  Nämnas kan även att vår företagare via sitt fastighetsbolag försett Karlshamn med 80 stycken nyproducerade lägenheter.

Årets nyföretagare 2016

 • vinnare2017_nyforetagare

 • Kriterier

  - Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  - Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  - Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  - Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  - Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  - Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Robin Falck – Rockos konditori

  Motivering

  Årets Nyföretagare är en driven och orädd person med gott självförtroende, som har många affärsidéer på sin lyra!

  Nyföretagaren har arbetat offensivt och strategiskt med PR och marknadsföring för att nå framgång i sin verksamhet och därmed gjort sitt namn och företag känt hos många!

  2014 startades verksamheten som enskild firma och i januari 2015 ändrades bolagsformen till aktiebolag. Idag driver Årets Nyföretagare ett lönsamt företag med 3 anställda. I stort sett varje Karlshamnsbo känner idag till företagarens bedrifter som eldslukare och clown, och har ätit av hans goda bakverk.

Årets butik 2016

 • vinnare2017_butik

 • Kriterier

  - Tillgänglighet
  - Öppettider
  - Bemötande
  - Stil – Lokal
  - Nytänkande
  - Unikitet
  - Föredöme och positiv företagsanda

  Vinnare

  Karl-Oskar & Kristina

  Motivering

  Årets Butik kan sin bransch och har genom sitt suveräna bemötande vunnit många trogna kunder. Butiken, med det ständiga leendet på läpparna, visar upp både drivkraft, engagemang, företagsamhet och passion och kan på sina fem fingrar klä hela Karlshamn.

NetPort Science Park-priset 2016

 • vinnare2017_netport

 • Kriterier

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären.

  Vinnare

  Appcorn

  Motivering

  Med rasande fart tar vår pristagare sig fram inom en lovande framtidsbransch. Med rötterna i Blekinge Tekniska Högskola värderas det fortsatta samarbetet med akademin.

  Pristagaren är en förebild för både studenter och entreprenörer. Med allt från lokala till internationella kunder sätter de Karlshamn på kartan.

Gilla Karlshamn-priset 2016

 • vinnare2017_gilla

 • Kriterier

  Gilla Karlshamn-priset går till en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Karlshamn och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!

  Vinnare

  Maria Larsson – M&M Challenges

  Motivering

  Årets pristagare är en sann​ ​entreprenör som genom modigt ledarskap och brinnande intresse för människors behov av gemenskap och glädje skapar världsunika möjligheter i Karlshamns kommun.

  De​nna​ ​eldsjäl och goda ambassadör för vår bygd visar att det finns ett tydligt samband mellan samarbete och framgång.​ ​Personen​ ​kombinerar företagande med friskvård och inspirerar människor att upptäcka glädjen i att gemensamt anta utmaningar.

Stadsbyggnadspriset 2016

 • vinnare2017_stadsbyggnad

 • Kriterier

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren, 2012-2016. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

  Vinnare

  Tjärös restaurang och cafébyggnad

  Motivering

  Utan att inverka på öns silhuett eller skymma vyn över den tidigare bebyggelsen har två nya byggnader för restaurang och café tillskapats Tjärö.

  Byggnadernas arkitektoniska uttryck andas återhållsam samtid med tydlig förankring i marin kontext. Materialvalen visar på stor respekt för det kringliggande kulturlandskapet, till vilket integrationen skett på ett stilfullt och till synes naturligt sätt. Den långa bryggan och det inbjudande bryggdäcket förenar de båda byggnaderna och skapar en tillgänglig mötesplats som suddar ut gränsen mellan ute och inne.

  Denna nya entré gör det möjligt för alla att ta del av Karlshamns skärgård.