Årets KAN-vinnare 2018

Årets företagare 2017

 • Kriterier

  - Inneha ett betydande ägande av företaget
  - Aktivt driva företaget
  - Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  - Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  - Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  - Ha uthålligt god lönsamhet

  Vinnare

  Roger Olsson, Syd Communication & Security AB (CSAB)

  Motivering

  Årets Företagare 2017 har utvecklat sitt företag under dryga 10 år och har visat på vikten av att vara lyhörd för samhällsutveckling och kundernas förändrade efterfrågan. Företaget har utvecklats från att arbeta åt en beställare till att under senare år vara en stark spelare i branschen i södra Sverige.
  En imponerande tillväxt har ställt krav på mer utrymme och numera ägs och disponeras två tomter i Stilleryd. Från att ha arbetat med telekom och säkerhet, kom framgången genom en successiv övergång till att bli en stark aktör inom fiberbranschen med projektering och utbyggnad av hela nät som verksamhet. Genom att tillhandahålla viktiga infrastrukturella tjänster ger Årets Företagare Karlshamn en möjlighet att utvecklas in i framtiden.

Årets nyföretagare 2017

 • Kriterier

  - Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  - Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  - Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  - Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  - Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  - Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Andreas Persson, A-tjänst syd AB

  Motivering

  Årets Nyföretagare är en entreprenör som hela tiden ser nya möjligheter och framtidsplaner för kommande år saknas inte.

  Årets Nyföretagare är ett utomordentligt exempel på en ung driven entreprenör och hen är en förebild och inspirationskälla för andra nyföretagare.

  Årets Nyföretagare har efter ett friställningsbesked tagit saken i egna händer och har med kvalitet och stark känsla för service och kundfokus byggt upp ett lönsamt företag inom servicesektorn med inriktning på trädgårds- och park-skötsel för privatpersoner och företag.

Årets butik 2017

 • Kriterier

  - Tillgänglighet
  - Öppettider
  - Bemötande
  - Stil – Lokal
  - Nytänkande
  - Unikitet
  - Föredöme och positiv företagsanda

  Vinnare

  Konditori Christin

  Motivering

  Hjärtligt bemötande som tilltalar.

  Klassiskt eller trend – något för alla.

  Med öppet sinne för goda smaker.

  Ett anrikt varumärke med tradition.

NetPort Science Park-priset 2017

 • Kriterier

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären.

  Vinnare

  Skolon

  Motivering

  Företaget omnämns av många som ett av de snabbast växande företagen inom edtech i Sverige. På mindre än tre år efter lansering har man redan över 15 anställda, mestadels i Karlshamn, används över 200 000 elever och lärare. Man har även lanserat i Norge och har siktet ställt mot många fler länder. Företaget bidrar till skolans digitalisering och gör det enklare för elever och lärare att använda digitaliseringsmöjligheter för bättre lärande. Detta är ett konkret exempel på att skapa samhällsnytta och tillväxt på samma gång.

Gilla Karlshamn-priset 2017

 • Kriterier

  Gilla Karlshamn-priset går till en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Karlshamn och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!

  Vinnare

  Niklas Holtne - skådespelaren och manusförfattaren

  Motivering

  "Passion, talang och skicklighet. Lägg därtill hårt arbete, envishet och ödmjukhet.

  Årets pristagare har börjat från grunden och redan i unga år lagt ribban med höga mål och ambitioner. Nu driver personen framgångsrikt en karlshamnsbaserad humorsuccé med makalösa musiknummer och fantastiska texter, som får gästerna att såväl kikna av skratt som reflektera över tillvaron.

  En sann humorist, och humanist är Årets Gilla Karlshamnpristagare."

Stadsbyggnadspriset 2017

 • Kriterier

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren, 2012-2016. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

  Vinnare

  Radhusen på taket ovanför Riggen

  Motivering

  Nybyggnationen av sju radhus och ett enbostadshus på befintligt hustak är ett föredömligt exempel på förtätning av Karlshamns riksintressanta stadskärna. Byggnationen skapar ett tillskott av nya bostäder i ett attraktivt läge utan att ta ny mark i anspråk och förstärker därmed den blandade bebyggelsen. Med sympatisk enkelhet har nytillskottet anpassats till byggtraditionen – småskalighet, lugn färgsättning och uppdelning i tydliga och enkla volymer som ger spännande rytmik och harmoni. De djärva gavlarna mot Drottninggatan annonserar bostäderna och berättar om vad som har skett på taket samtidigt som de bidrar till en levande gatumiljö. Trots den intima och förtätade bebyggelsen har insynsskyddade och solbelysta uteplatser skapats och tack vare en genomtänkt orientering och utformning tillvaratas ljusförhållandena och ger alla lägenheter siktlinjer mot såväl stad som hav.”