Årets KAN-vinnare 2019

Årets företagare 2018

 • Kriterier

  – Inneha ett betydande ägande av företaget
  – Aktivt driva företaget
  – Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  – Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  – Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  – Ha uthålligt god lönsamhet

  Vinnare

  Kent Lundquist och Fredrik Elison, Mörrum Finmekano AB

  Motivering

  Årets företagare driver ett företag som är ett föredöme i branschen vilket har skapats under flera år genom målinriktade investeringar i såväl modern teknik som kunnig personal. Dessa långsiktiga satsningar har inneburit att företaget fått ett kvalitetsrykte som nått långt utanför länets gränser och gjort företaget till en mycket aktad leverantör inom industrisektorn. Företaget har varit kommunen trogen under alla år och dess låga personalomsättning vittnar om en god trivsel och bra arbetsmiljö.

   

Årets nyföretagare 2018

 • Kriterier

  – Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  – Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  – Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  – Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Hussain Hussain och Jenny Petersson, Apoteksgruppen i Karlshamn

  Motivering

  I år tilldelas priset Årets Nyföretagare till ett företag där ägarna jobbar för ständig utveckling av sitt företag! Ett stort engagemang, genomtänkt personalpolicy och service präglar företagarna och deras verksamhet. Nyföretagarna har fått höga poäng av sina kunder i en stor kundundersökning vad gäller god service och bemötande – de har ett stort kund- och hälsofokus.

   

Årets butik 2018

 • Kriterier

  – Tillgänglighet
  – Öppettider
  – Bemötande
  – Stil – Lokal
  – Nytänkande
  – Unikitet
  – Föredöme och positiv företagsanda

  Vinnare

  Ljungsleds Plantskola

  Motivering

  Årets butik har med en väl genomtänkt mix av tradition och nytänkande bidragit till ett attraktivare Karlshamn. Med inspirerande kunnig personal och unik fingertoppskänsla för sortiment, service och en stark drivkraft för att hela tiden vilja utvecklas. Årets butik 2018 söker ständigt nya vägar för att förbättra kundupplevelsen vid varje besök.

   

NetPort Science Park-priset 2018

 • Kriterier

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären.

  Vinnare

  Simon Gertonsson och Anton Hansson

  Motivering

  NetPort Science Park-priset går till två BTH-studenter som med en innovativ idé har tagit fram ett nytt sätt att förmedla en ljudupplevelse kopplat till interaktion. Studenterna har samarbetat med en Karlshamnsaktör vid framtagandet. Deras idé har dessutom potential att säljas vidare till andra aktörer i Sverige. Studenterna planerar nu att starta upp ett företag i Karlshamn.

   

Gilla Karlshamn-priset 2018

 • Kriterier

  Gilla Karlshamn-priset går till en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Karlshamn och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!

  Vinnare

  Johan ”Shellback” Schuster

  Motivering

  Årets pristagare har sedan barndomen satt musiken främst. Från pojkrummet i Asarum via kommunala musikskolan har han målmedvetet jobbat sig framåt och uppåt. Idag är han i centrum av musikindustrin och får superartister som Justin Timberlake och Katy Perry att nå enorma framgångar. Varje dag hörs hans musik över hela världen! En driven entreprenör med näsa för hits som bevisar att ingenting är omöjligt. En världsstjärna som alltid återvänder hem, för om själen finns i musiken, så visar han gång på gång att hjärtat finns kvar i Karlshamn.

   

Stadsbyggnadspriset 2018

 • Kriterier

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren, 2012-2016. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

  Vinnare

  Fruktgården i Mörrum

  Motivering

  På ett föredömligt sätt har nya bostäder tillskapats i ett attraktivt läge. Samtidigt som hänsyn har tagits till
  omgivande landskap och kulturmiljö andas Fruktgården modern boendemiljö med egen identitet. Skalan är nätt
  och bebyggelsen har hanterats med stor omsorg vad gäller proportion och detaljer. Att bevara och integrera den
  äldre Riksdagsmannagården berikar på ett påtagligt sätt upplevelsen av området. Den omtanke som har lagts ner
  på detaljernas utformning, färgsättning och utemiljö bidrar till en livsmiljö som utstrålar kvalitet och värdighet.
  Äldre karaktärsskapande träd har bevarats och stor vikt har lagts vid val av växtmaterial vilket ger variation och ett
  lummigt intryck trots områdets ringa ålder. Strukturen i området tillvaratar och skapar nya siktlinjer, vilket ger
  vackra utblickar i landskapet och en samhörighet med övriga Mörrum.