Årets KAN-vinnare 2019

Årets företagare 2018

 • Kriterier

  – Inneha ett betydande ägande av företaget
  – Aktivt driva företaget
  – Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  – Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  – Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  – Ha uthålligt god lönsamhet

  Vinnare

  Kent Lundquist och Fredrik Elison, Mörrum Finmekano AB

   

Årets nyföretagare 2018

 • Kriterier

  – Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  – Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  – Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  – Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Hussain Hussain och Jenny Petersson, Apoteksgruppen i Karlshamn

   

Årets butik 2018

 • Kriterier

  – Tillgänglighet
  – Öppettider
  – Bemötande
  – Stil – Lokal
  – Nytänkande
  – Unikitet
  – Föredöme och positiv företagsanda

  Vinnare

  Ljungsleds Plantskola

   

NetPort Science Park-priset 2018

 • Kriterier

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären.

  Vinnare

  Simon Gertonsson och Anton Hansson

   

Gilla Karlshamn-priset 2018

 • Kriterier

  Gilla Karlshamn-priset går till en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Karlshamn och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!

  Vinnare

  Johan ”Shellback” Schuster

   

Stadsbyggnadspriset 2018

 • Kriterier

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren, 2012-2016. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

  Vinnare

  Fruktgården i Mörrum