Årets KAN-vinnare 2020

Årets företagare 2019

 • Kriterier

  – Ha uthålligt god lönsamhet
  – Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
  – Inte vara nyligen dömd i domstol
  – Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör primeras
  – Inneha ett betydande ägande av företaget
  – Aktivt driva företaget
  – Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  – Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare

  Vinnare

  Lars Runeman, Hitex Robot Tuft AB

  Motivering

  Årets företagare har som framstående entreprenör framgångsrikt drivit sitt företag sedan decennier tillbaka. Företaget har varit kommunen trogen under alla år och positivt bidragit till många lokala underleverantörers sysselsättning.

  Företaget har med sin kunniga personal på senare år utvecklat ett eget koncept av robotiserad produktionsutrustning med ett mycket högt tekniskt innehåll. Dessa satsningar har bidragit till företagets mycket goda kvalitetsrykte långt utanför landets gränser vilket gjort att dessa specialmaskiner numera står för en stor del av företagets omsättning. Företaget har genom åren även levererat kundspecifika produkter till såväl svenska konsulat runt om i världen som till arabiska oljemiljardärers privatjet.

  All tillverkning av både produkter och maskiner sker lokalt medan 95% av försäljningen sker utanför landets gränser. Denna entreprenör har genom åren på ett föredömligt sätt bidragit till att stärka vårt lokala näringsliv.

Årets unga företagare 2019

 • Kriterier

  – Ha uthålligt god lönsamhet
  – Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
  – Inte vara nyligen dömd i domstol
  – Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör primeras
  – Inneha ett betydande ägande av företaget
  – Aktivt driva företaget
  – Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  – Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  – Årets Unga Företagare ska vara under 35 år

  Vinnare

  Evelina Nilsson, Mätrix AB

  Motivering

  Med stor målmedvetenhet och drivkraft har hon trots sin ringa ålder lyckats bygga ett företag från grunden i en mansdominerad bransch. Hon har visat att kompetens, kvalitet och servicemedvetenhet väger tungt och möjliggör expansion med god lönsamhet.
  Samtidigt är hon en inspirerande förebild för unga företagare och visat att det går att kombinera hårt arbete med familj.

Årets nyföretagare 2019

 • Kriterier

  – Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  – Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  – Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  – Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Ekenbergs Auktioner, Jens och Jennie Ekenberg.

  Motivering

  Årets Nyföretagare 2019 har genom hårt och målinriktat arbete, de tre senaste åren, lyckats etablera en lönsam verksamhet i Karlshamn. Företaget är ett av stadens mest besökta turistmål och de sätter Karlshamn på kartan i länder som Japan, Brasilien och Ryssland med auktionsförsäljning av bl.a. tavlor, glas och möbler.

   

Årets butik 2019

 • Kriterier

  – Tillgänglighet
  – Öppettider
  – Bemötande
  – Stil – Lokal
  – Nytänkande
  – Unikitet
  – Föredöme och positiv företagsanda

  Vinnare

  Elgiganten Phonehouse.

  Motivering

  Årets butik är en butik där service är det stora ledordet. Varje kund känner sig sedd och välkommen och personalen har en stor passion för produkterna de säljer. Det stora engagemanget bidrar till att utveckla handeln i Karlshamn, dessutom att våga expandera i en hårt konkurrensutsatt bransch gör att denna butik är en värdig vinnare!

   

NetPort Science Park-priset 2019

 • Kriterier

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären. Det kan vara studenter, forskare eller företagare som erhåller priset.

  Vinnare

  Studentgruppen Mediatekniker för hållbarhet.

  Motivering

  NetPort Science Park-priset 2019 går till studentgruppen ”Mediatekniker för hållbarhet” för att de på ett innovativt sätt uppmanat en traditionell bransch att tänka hållbart med hjälp av visualisering och design.

   

Gilla Karlshamn-priset 2019

 • Kriterier

  Gilla Karlshamn-priset ska gå till en engagerad ledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att engagera sig i Karlshamn och som lyckats väl i sin utveckling. Någon som står upp för, är stolt över och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!

  Vinnare

  Sofie Andersson och Cissi Dahl från företaget Schvung.

  Motivering

  Med människan ständigt i fokus gör dessa personer stor skillnad för Karlshamn. Med social innovation som passion lever de som de lär både som framtidsvisionära företagsledare och utåtriktade ambassadörer. Med fingertoppskänsla skapar de utveckling och guldkant som gör Karlshamn till en varmare plats att bo på oavsett årstid.

   

Stadsbyggnadspriset 2019

 • Kriterier

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

  Vinnare

  Helsingborg 27, PMB Sverige AB & White Arkitekter.

  Motivering

  Likt ett glatt utropstecken i ett exponerat och viktigt läge utmärker sig detta variationsrika hus från långt håll. Tomtens långsmala utbredning och platsens utmanande topografi bemästras föredömligt genom en rad spännande, till synes enkla grepp. Den, för Karlshamns rutnätsstad utmärkande vertikalitet betonas ytterligare genom tydlig yttre uppdelning i fyra huskroppar som genom färg, form och material bildar en harmonisk och varierande helhet. En väl genomtänkt tak utformning trollar bort husets översta våning och får det att upplevas som en naturlig och efterlängtad del av gaturummet.

  Utan att ge avkall på den tid den representerar skapas det inte enbart flera funktionella lägenheter i ett eftertraktat läge utan även en fungerande brygga mellan omgivande kulturhistoriskt intressant bebyggelse och vår samtid.