Årets KAN-vinnare 2015!

Årets företagare 2014

 • kan_vinnare_foretagare

 • Vinnare

  Jörgen Olsson och Fredrik Due – Vagnteknik i Karlshamn AB

  Motivering

  Årets företagare är en duo som håller utvecklingen och konstruktionens fana högt. Innovativa lösningar på praktiska problem i nära samarbete med kunden har varit ledstjärna i företagets snart 30-åriga historia. Åldern gör knappast företaget K-märkt men däremot följer företagets produkter kunderna från vaggan till graven. Vi rullar ut den gröna mattan för Jörgen Olsson och Fredrik Due, ägare till Årets Företagare i Karlshamn 2014. Vagnteknik i Karlshamn AB även känt som K-vagnen och K-mek.

Årets nyföretagare 2014

 • kan_vinnare_nyforetagare

 • Kriterier

  – Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  – Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  – Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  – Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Frida Åkesdotter – Fridas Design

  Motivering

  När Årets Nyföretagare 2014 startade sitt företag för tre år sedan tog hon steget från en trygg anställning till att förverkliga sin dröm och göra affärer av sina intressen. Årets Nyföretagare har sedan starten varit i kontinuerlig kontakt med NFC i Carlshamn i utvecklingen av sitt företag i dess olika faser. Med sitt stora kunnande inom design, styling, fotografering och service skapar hon även nya affärsmöjligheter för andra lokala företag i Karlshamn. Med sin kreativitet, kvalitet, envishet, noggrannhet och mod är Årets Nyföretagare en god förebild för andra med nyföretagande i tankarna.

Årets butik 2014

 • kan_vinnare_butik

 • Kriterier

  – Tillgänglighet
  – Öppettider
  – Bemötande
  – Stil – Lokal
  – Nytänkande
  – Unikitet
  – Föredöme och positiv företagsanda

  Nominerade: Futureon & Blekinge mobilskadecenter, Intersport samt Hälsokraft

  Vinnare

  Futureon & Blekinge mobilskadecenter

  Motivering

  Årets butik 2014 sysslar med de små komponenterna och kan rädda det som de flesta
  andra inte kan. Företagets specialistkunskaper och kvalitetstänk har gett dem ett namn långt utanför kommungränsen och deras goda rykte lockar ständigt nya kunder från hela landet. Inte minst förtvivlade föräldrar vars barn för tionde gången tappat surfplattan eller sin smartphone i gatan. Företaget har kontinuerligt utvecklat verksamheten till att motsvara den moderna kundens tuffa krav. Företagsfilosofin är inte ”slit och släng” utan här lagas istället det som gått sönder – därmed bidrar den ”gröna butiken” också till ett hållbart samhälle. Årets butik i Karlshamn är Futureon & Blekinge mobilskadecenter!

NetPort Science Park-priset

 • kan_vinnare_netport

 • Vinnare

  Storegate AB

  Motivering

  NetPort Science Park-priset 2015 tilldelas ett företag som genom nya, internationella affärer, kompenserat förlusten av sin största kund. Idag är man en respekterad aktör på den digitala, globala marknaden.

Hoach – Pris för hållbar utveckling

 • kan_vinnare_stjulian

 • Kriterier

  Priset för Hållbar Utveckling går till det företag som anses ha gjort den största samlade insatsen inom hållbarhetsområdet i Karlshamn under det gånga året.

  Vinnare

  Coop Karlshamn

  Motivering

  Med mod och nyfikenhet driver företaget sin personal, verksamhet och sina kunder mot en hållbarare värld. Nya tekniker realiseras.
  Samarbeten och samhällsengagemang skapas över gränser. Företaget är ett föredöme för det hållbara utvecklingsarbetet på både lokal och regional nivå.

Gilla Karlshamn-priset

 • kan_vinnare_gilla

 • Vinnare

  Jessica Holmström – Techmedico

  Motivering

  Årets Gilla-Karlshamn pristagare 2015 är en företagsledare med hjärtat på rätta stället. Engagemang för alla invånares gemensamma hälsa och trygghet står i centrum för hennes verksamhet. Hon är dessutom en sann ambassadör för Karlshamn − staden som hennes hjärta klappar extra mycket för och som hon ofta och gärna lyfter fram i olika sammanhang. Hon är en sann glädjespridare och inspiratör. Genom sitt företag sträcker hon ut sin hand för att få oss att känna oss trygga både i hemmet, på arbetsplatsen och i staden.