Årets KAN-vinnare 2016

Årets företagare 2015

 • Kriterier

  – Inneha ett betydande ägande av företaget
  – Aktivt driva företaget
  – Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  – Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  – Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  – Ha uthålligt god lönsamhet

  Vinnare

  Wapro AB

  Motivering

  Årets Företag är nu inne på sitt andra decennium och har utvecklat unika produkter. Det som startades med uppfinningen WaBack bakvattenstopp och utvecklingen av densamma, har nu blivit ett etablerat företag med flera unika och egna produkter som numera säljs över hela världen. Företaget har många nya intressanta uppfinningar på gång, vilket innebär en fortsatt stabil och stark tillväxt. Huvudkontor och tillverkningen är i Karlshamn. Vi gratulerar entreprenören och grundaren Mats Persson samt delägaren Fredrik Hansson. Årets företag 2015 är Wapro AB.

Årets nyföretagare 2015

 • Kriterier

  – Företaget får ej vara äldre än 3 år.
  – Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan.
  – Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät.
  – Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat.
  – Företagaren (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang.

  Vinnare

  Lasse Radix – Shadowmasters AB

  Motivering

  Årets Nyföretagare i Karlshamn 2015 har utmärkt sig genom att visa att det aldrig är för sent att starta eget företag! Med stor branscherfarenhet och med stor drivkraft har årets nyföretagare, på kort tid, byggt upp en sol-id verksamhet. Försäljning och montering av branschledande produkter, bland annat genom egen generalagentur, gör framtiden ljus med fortsatt lönsamhet och stor tillväxtpotential.

Årets butik 2015

 • Kriterier

  – Tillgänglighet
  – Öppettider
  – Bemötande
  – Stil – Lokal
  – Nytänkande
  – Unikitet
  – Föredöme och positiv företagsanda

  Vinnare

  Sjöbergs

  Motivering

  Priset för årets butik går till en butik med ett väl genomtänkt sortiment, stor passion och som genom sin personliga service funnit sin plats hos kunderna. Med en väl genomtänkt mix av tradition och nytänkande har man skapat en spännande butik som i stark konkurrens från stora kedjor är både lönsam och växande. Butiken har en tydlig idé och vision om hur man ökar sin försäljning genom fler kanaler och nya plattformar. Genom sitt engagemang och sin vilja drivs denna anrika herrekipering framåt genom sitt nytänk och kreativa vilja att utvecklas.

NetPort Science Park-priset 2015

 • Kriterier

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären.

  Vinnare

  Kindnessfood, Isabelle Falck

  Motivering

  Vår pristagare är en förebild som med ett starkt socialt engagemang arbetar för en bättre värld. En driven person som med en innovativ idé inspirerar till en hållbar framtid.

Gilla Karlshamn-priset 2015

 • Kriterier

  Gilla Karlshamn-priset går till en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Karlshamn och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!

  Vinnare

  Per-Anders Johansson – Cimon AB

  Motivering

  Årets vinnare av Gilla Karlshamn-priset är en synnerligen skärpt och begåvad person med naturlig fallenhet för affärer. Erfarenhet, passion och engagemang präglar denne expert inom finans- och företagsutveckling. Framgångarna har duggat tätt både internationellt och lokalt och vi är många som med stor beundran följer hans satsningar och ser hur han värnar om Karlshamn. Hans generositet och strävan att bidra till den lokala näringslivsutvecklingen har skapat mer än 100 arbetstillfällen i Karlshamns kommun. Årets värdige vinnare av Gilla Karlshamn-priset är Per-Anders Johansson, grundare av och styrelseordförande i Cimon AB.

Stadsbyggnadspriset 2015

 • Kriterier

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren, 2011-2015. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.

  Vinnare

  Kallbadhuset

  Motivering

  Kallbadhuset sätter på ett förtjänstfullt sätt Karlshamn på kartan genom att vara det enda i sitt slag mellan Malmö och Borgholm. Det smälter väl in i sitt sammanhang och tillför samtidigt ett redan vackert landskap ytterligare en dimension. Byggnaden och dess funktion berikar och förstärker Väggaområdet till gagn för såväl Karlshamnsbor som besökare. Byggnadens enkla, moderna och skulpturala form är ett utmärkt exempel på god skandinavisk arkitektur. Med sin lågmälda framtoning väcker den nyfikenhet där den skymtas mellan träden. Innanför portarna kan man ta del av en storslagen utsikt och interiören följer exteriörens enkla formspråk och utmärks av ett väl utfört hantverk. I och med uppförandet av Kallbadhuset har den byggda miljön i Karlshamn givits ett spännande tillskott. Byggnaden speglar väl sin tid, samtidigt som den knyter an till den lokala historien och bidrar till att återskapa en efterlängtad funktion, som tidigare har funnits i området.