Kontakt

Karin Strindgård

Projektledare

Annica Hammar

Projektledare

kangalan@karlshamnscentrum.se

Styrgruppen för KAN består av:

Lasse Nilsson – Företagarna, Lotta Roth – Nyföretagarcentrum, Kerstin Nensén – NetPort Science Park, Lena Axelsson – Karlshamns Kommun, Karin Strindgård – Karlshamns Handel och Service, Peter Nilsson – Fastighetsägarna Syd, Fredrik Hermansson – Fastighetsägarna Syd