Kontakt

Anna Stridsjö

Projektledare, Karlshamns Centrumförening

Annica Hammar

Projektledare, Karlshamns kommun

kangalan@karlshamnscentrum.se

Styrgruppen för KAN består av:

Lasse Nilsson – Företagarna, Lotta Roth – Nyföretagarcentrum, Kerstin Nensén – NetPort Science Park, Mathias Wijk – Karlshamns Kommun, Christer Robertsson – Karlshamns Handel och Service, Peter Nilsson – Fastighetsägarna Syd, Fredrik Hermansson – Fastighetsägarna Syd