Kontakt

 • Karin Strindgård

  Projektledare

  Annica Hammar

  Projektledare

  kangalan@karlshamnscentrum.se

 • Styrgruppen för KAN består av:

  Lasse Nilsson – Företagarna, Lotta Roth – Nyföretagarcentrum, Kerstin Nensén – NetPort Science Park, Ulrika Nordén Johansson – Karlshamns Kommun, Karin Strindgård – Karlshamns Handel och Service, Peter Nilsson – Fastighetsägarna Syd, Fredrik Hermansson – Fastighetsägarna Syd