Om KAN-galan

Karlshamns Näringslivsgala arrangeras i syfte att skapa förutsättningar för ett kreativt och långsiktigt arbete med och för företagen i Karlshamns Kommun.

Galan är ett samarrangemang av Företagarna, NetPort Science Park, Nyföreta­garcentrum, Karlshamns Handel och Service ekonomiska förening, Fastighetsägarna och Karlshamns Kommun. Genom samarbetet vill vi stärka bilden av ett positivt Karls­hamn där företag från olika områden kan träffas och umgås under lättsamma former.

KAN-galan präglas av gla­mour, prisutdelning och framåtanda och äger rum den 25 januari 2019.

* * *