Tävlingskategorier

 • kategorier_logga_arets_foretagare

 • Årets Unga företagare

  Är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
  Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

  Årets företagare

  Delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.

  Kriterier för Årets Företagare & för Årets Unga Företagare:

  • Ha uthålligt god lönsamhet
  • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
  • Inte vara nyligen dömd i domstol
  • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör primeras
  • Inneha ett betydande ägande av företaget
  • Aktivt driva företaget
  • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • Årets Unga Företagare ska vara under 35 år


 • Årets nyföretagare

  Följande kriterier ligger till grund för de företag som kommer ifråga:

  • Företaget får ej vara äldre än 3 år
  • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät
  • Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat
  • Företagaren/företagarna (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang


 • centrumforeningen_logo
 • Årets butik

  Årets Butik är ett pris som delas ut av Karlshamns Centrumförening. Priset kan vinnas av både en butik, ett café, en frisörsalong eller en restaurang.


 • kategorier_logga_gillakarlshamn

 • Gilla Karlshamn-priset

  Gilla Karlshamn-priset ska gå till en engagerad ledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att engagera sig i Karlshamn och som lyckats väl i sin utveckling. Någon som står upp för, är stolt över och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!


 • NetPort Science Park-priset

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären. Det kan vara studenter, forskare eller företagare som erhåller priset. • Stadsbyggnadspriset

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.