Tävlingskategorier

 • kategorier_logga_arets_foretagare

 • Årets företagare

  Företagarna delar varje år ut pris till Årets företagare för att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Årets företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

  För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:
  Företagaren ska…

  • Inneha ett betydande ägande av företaget
  • Aktivt driva företaget
  • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  • Ha uthålligt god lönsamhet


 • kategorier_logga_nyforetagarc

 • Årets nyföretagare

  Följande kriterier ligger till grund för de företag som kommer ifråga:

  • Företaget får ej vara äldre än 3 år
  • Företagets affärsidé bedöms vara utvecklingsbar
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum genomarbetat sin affärsplan
  • Företaget har i samverkan med NyföretagarCentrum byggt upp ett fungerande kontaktnät
  • Verksamheten har genererat ett tillfredsställande resultat
  • Företagaren/företagarna (personen) skall vara en bra förebild, ha mod, uthållighet och engagemang


 • centrumforeningen_logo
 • Årets butik

  Årets butik är ett nyinstiftat pris som delas ut av Karlshamns Centrumförening.
  Kriterier som man tittar på är:

  • Tillgänglighet
  • Öppettider
  • Bemötande
  • Stil – Lokal
  • Nytänkande
  • Unikitet
  • Föredöme
  • Positiv företagsanda


 • kategorier_logga_gillakarlshamn

 • Gilla Karlshamn-priset

  Gilla Karlshamn-priset går till en engagerad företagsledare som är en uttrycklig ambassadör för Karlshamn. Någon som aktivt valt att lägga sin verksamhet i Karlshamn och som lyckats väl i sin företagsetablering. Någon som står upp för och är stolt över sin kommun och som i dess bästa mening verkligen Gillar Karlshamn!


 • NetPort Science Park-priset

  NetPort Science Park-priset tilldelas ett företag som agerar innovativt och framtidsinriktat och verkar inom NetPort Science Park-sfären. • Stadsbyggnadspriset

  Stadsbyggnadspriset tilldelas den som givit den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några av fyra kategorier: god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet.